Fronty lakierowane

Dotacje

Udział w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój” zapewnił  Garden  Serwis  Sp. z o.o. dotację na kapitał obrotowy.

Opis projektu: Spółka otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek epidemii COVID-19.

Cel projektu:  niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 64 931,13 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  64 931,13 PLN